Radyoloji GrubuMenü

Girişimsel Radyoloji Nedir ve Tedavi Yöntemleri

Girişimsel Radyoloji Nedir ve Tedavi Yöntemleri

Günümüzde tıp alanında hızla gelişen teknoloji ve yöntemler, hastaların daha etkili ve güvenli tedavilere erişmesini sağlamaktadır. Girişimsel radyoloji, tıbbi görüntüleme cihazları kullanılarak gerçekleştirilen minimal invaziv yöntemlerle teşhis ve tedavi işlemlerinin gerçekleştirildiği bir tıp dalıdır. Bu yöntemler, cerrahi müdahale gerektirmeyen, hastaların kısa süre içinde iyileşmesini sağlayan, ağrısız ve daha az risk içeren tedavi seçenekleri sunar.

Girişimsel radyolojide kullanılan temel görüntüleme cihazları arasında bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve röntgen bulunur. Bu cihazlar, vücudun farklı bölgelerindeki yapıları net bir şekilde gözlemleyerek tanı koyma ve tedavi planlamasında önemli bir rol oynar.

Girişimsel radyoloji, pek çok farklı tedavi yöntemini içermektedir. Bunlardan bazıları şunlardır:

  1. Radyofrekans Ablasyon (RFA): Kanserli veya tümör hücrelerini yüksek frekanslı elektrik akımıyla tahrip eden bir yöntemdir. Özellikle karaciğer, böbrek ve akciğer tümörlerinin tedavisinde etkili olarak kullanılır.
  2. Embolizasyon: Kan damarlarındaki anormal büyümeleri veya tümörleri besleyen kan akımını engellemek için embolizan maddelerin enjekte edilmesi işlemidir. Bu yöntem, fibroid ve böbrek tümörleri tedavisinde sıklıkla tercih edilir.
  3. Stent Yerleştirme: Daralmış veya tıkanmış damarlara, böbreküstü bezlerine veya safra kanallarına stent yerleştirilerek kan akışının düzenlenmesi ve organların işlevlerinin iyileştirilmesi sağlanır.
  4. Biyopsi: Girişimsel radyolojide yapılan biyopsi işlemi, şüpheli dokuların veya lezyonların incelemesi için doku örneklerinin alınmasıdır. Bu yöntem, kanser tanısı ve tedavisinde önemli bir aşamadır.
  5. Radyoembolizasyon: Karaciğer kanseri gibi tümörleri tedavi etmek için radyoaktif maddelerin embolizasyon yoluyla damarlara yerleştirilmesiyle uygulanan bir yöntemdir.

Girişimsel radyoloji, hastaların ameliyat olmadan, daha az risk ve komplikasyonla tedavi edilmesine olanak tanırken, aynı zamanda kısa hastane yatış süreleri ve daha hızlı iyileşme süreleri sunar. Ancak, her hastanın durumu farklı olduğundan, tedavi seçenekleri ve ris

Radyoloji GrubuRadyoloji GrubuGirişimsel Radyoloji ve Görüntüleme Hizmetleri
0542 100 5595
0542 100 5595