Radyoloji GrubuMenü

Kanser Teşhisinde Radyolojik Yöntemler

Kanser Teşhisinde Radyolojik Yöntemler

Kanser teşhisi, erken evrede tespit edilerek tedavinin başarı şansını artıran önemli bir adımdır. Radyolojik görüntüleme yöntemleri, kanser tanısında kritik bir rol oynar ve hastalığın yayılımını, boyutunu ve etkilediği dokuları değerlendirmeye yardımcı olur. Kanser teşhisinde radyolojik yöntemler arasında şunlar bulunur:

  1. Mamografi: Meme kanserinin erken teşhisi için mamografi kullanılır. Meme dokusunun röntgenle görüntülenmesiyle oluşturulan mamografi, meme kanseri taramasında ve tespitinde etkilidir.
  2. Bilgisayarlı Tomografi (BT): BT taramaları, vücudun kesitli görüntülerini oluşturarak organların detaylı değerlendirmesini sağlar. BT taramaları, kanserin yayılımının tespiti ve lenf nodlarındaki büyümelerin belirlenmesinde kullanılır.
  3. Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG): MRG, vücut dokularının ayrıntılı görüntülemesi için manyetik alanlar ve radyo dalgaları kullanır. Özellikle beyin, omurilik, karaciğer ve yumuşak doku kanserlerinin değerlendirilmesinde kullanılır.
  4. Positron Emisyon Tomografisi/Bilgisayarlı Tomografi (PET/BT): PET/BT taramaları, kanserli hücrelerin vücutta yoğunlaştığı bölgeleri tespit ederek kanserin yayılımını ve metastazları belirlemeye yardımcı olur.
  5. Ultrasonografi (USG): Ultrasonografi, vücut içi organların ve dokuların ses dalgaları ile görüntülenmesini sağlayan bir yöntemdir. Karaciğer, tiroid, meme ve yumurtalıklar gibi kanserlerin tanısında ve takibinde sıkça kullanılır.
  6. Radyoaktif İyot Tedavisi (RAI): Tiroid kanseri tedavisinde radyoaktif iyot kullanılır. Radyoaktif iyot, tiroid hücrelerine özgünlük gösterir ve kanserli hücreleri hedef alarak tahrip eder.

Bu radyolojik yöntemler, kanserin erken teşhisi ve tedavi planlamasında önemli bir rol oynar. Ancak, kanser tanısı kesinleştikten sonra, tedavi sürecinde onkologlar, cerrahlar ve diğer uzmanlarla birlikte uygun tedavi protokolü belirlenmelidir.

Radyoloji GrubuRadyoloji GrubuGirişimsel Radyoloji ve Görüntüleme Hizmetleri
0542 100 5595
0542 100 5595