Radyoloji GrubuMenü

Karaciğer Tümörü TAKE İşlemi (Transarteryal Kemoembolizasyon)

Karaciğer Tümörü TAKE İşlemi (Transarteryal Kemoembolizasyon)

Transarteryal Kemoembolizasyon nedir?

Transarteryal Kemoembolizasyon, yani TAK, karaciğer kanseri tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Bu işlem sırasında kanser hücrelerinin beslenmesini engellemek için karaciğer arterine tıkanıklık yapacak malzeme enjekte edilir. Böylece tümörün büyümesi durdurulur ve hücreler ölür.

Transarteryal Kemoembolizasyon, genellikle cerrahi müdahaleye uygun olmayan hastalarda tercih edilir. Ayrıca radyoaktif mikrosferlerin enjekte edilmesiyle yapılabilen bir işlemdir.

İşlem, anjiyografi cihazı kullanılarak gerçekleştirilir ve hastanın genel anestezi alması gerekmez. Yani minimal invaziv bir tedavi yöntemidir.

Transarteryal Kemoembolizasyon, karaciğer kanseri olan hastaların yaşam süresini uzatmak ve kanser belirtilerini azaltmak için etkili bir seçenektir.

Karaciğer tümörüne uygulanan TAKE işlemi nasıl yapılır?

TAKE (Transarteryal Kemoembolizasyon) işlemi, karaciğer tümörü tedavisinde kullanılan invaziv bir yöntemdir. Bu işlem, kanser hücrelerinin beslenmesini sağlayan atardamarlara yönelik bir tedavi yöntemidir. İşlem, genellikle radyologlar tarafından gerçekleştirilir ve hastanın genel durumu, karaciğer tümörünün konumu ve büyüklüğü göz önünde bulundurularak planlanır. TAKE işlemine hasta sedasyon altında alındığı için hastanın işlem öncesinde aç olarak gelmesi gerekmektedir. İşlem öncesinde hastanın kan testleri ve röntgen görüntüleri de detaylı bir şekilde incelenir.

Karaciğer tümörüne uygulanan TAKE işlemi, hastanın kasığından bir artere ince bir kateter yerleştirilerek gerçekleştirilir. Kateter, radyolojik görüntüleme yöntemleri kullanılarak karaciğer tümörünün beslenmesini sağlayan atardamarlara ulaştırılır. Ardından bu atardamarlara radyoaktif ilaçlar veya embolizan maddeler enjekte edilerek, tümörün beslenmesi durdurulur ve tümör küçültülmeye çalışılır. İşlem sırasında hastanın durumu, tansiyonu ve nabzı sürekli olarak izlenir ve gerektiğinde ilaçlarla desteklenir.

TAKE işlemi sırasında hastalar genellikle hafif sedasyon altında olacakları için ne kadar sürdüğünü tam olarak hissetmezler. Ancak işlemin tamamlanması genellikle birkaç saat sürebilir. İşlem sonrasında hastalar genellikle birkaç saat gözlem altında tutulurlar ve eve gönderilmeden önce detaylı bir şekilde taburcu edilirler. TAKE işlemi sonrası hastaların evde dinlenmeleri ve belirli bir iyileşme süreci geçirmeleri gerekebilir. İyileşme süreci boyunca doktorun önerdiği ilaçlar düzenli bir şekilde kullanılmalı ve kontroller aksatılmamalıdır.

Karaciğer tümörüne uygulanan TAKE işlemi, radyoloji uzmanları ve onkologlar tarafından birlikte planlanır ve gerçekleştirilir. Hastanın genel sağlık durumu, tümörün özellikleri ve diğer tedavi yöntemlerine cevap verip vermediği göz önünde bulundurularak TAKE işlemi uygulanabilir. Hastaların işlem öncesinde detaylı bir şekilde bilgilendirilmesi ve işlem sonrası düzenli takip edilmesi bu tedavi yönteminin başarılı olabilmesi için oldukça önemlidir.

TAKE işlemi öncesinde yapılması gereken hazırlıklar

TAKE işlemi öncesinde yapılması gereken hazırlıklar hakkında bilgi sahibi olmak, bu invaziv işlemin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi için oldukça önemlidir. Bu hazırlıklar arasında hastanın ameliyat öncesinde hasta olarak değerlendirilmesi gereklidir. Hastanın durumu değerlendirilerek gerektiğinde kan, idrar ve radyolojik tetkikler yapılabilir.

Bunun yanı sıra, hasta operasyon öncesinde aç olması gerektiği için yeme ve içme yasağına uyulması gerekmektedir. Ameliyat öncesinde uzman doktorun direktiflerine mutlaka uyulmalıdır. Ayrıca, hastanın ilaç kullanımı hakkında bilgi sahibi olunmalı ve doktorun önerdiği ilaçların düzenli bir şekilde kullanılması sağlanmalıdır.

TAKE işlemi öncesinde hastanın operasyon süreci hakkında bilgilendirilmesi ve psikolojik olarak hazır hissetmesi oldukça önemlidir. Bu işlem öncesinde hasta ve ailesinin ameliyat süreci hakkında detaylı bir şekilde bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Ameliyat öncesi hazırlıkların eksiksiz bir şekilde gerçekleştirilmesi, TAKE işleminin başarıyla gerçekleşmesi ve hastanın sağlığı açısından oldukça önemlidir.

TAKE işlemi kimlere uygulanabilir?

TAKE (Transarteryal Kemoembolizasyon) işlemi, karaciğer kanseri olan hastaların tedavi sürecinde uygulanan bir yöntemdir. Genellikle cerrahi işlem yapılamayan veya kemoterapiye cevap vermeyen hastalarda tercih edilen bir yöntemdir. Bu işlem, karaciğer tümörünün büyümesini kontrol altına alarak hastanın yaşam kalitesini artırmayı hedefler.

TAKE işlemi, genellikle karaciğer kanserine yönelik tedavi planında yer alan bir seçenek olabilir. Ancak her hasta adayı bu işleme uygun olmayabilir. Hastanın genel sağlık durumu, tümör boyutu, tümörün konumu ve diğer tedavi seçeneklerine olan cevabı göz önünde bulundurularak, bu işleme karar verilir.

Özellikle cerrahi geçirme riski yüksek olan hastalarda, TAKE işlemi tercih edilebilir. Ayrıca kemoterapiye cevap vermeyen veya yan etkileri nedeniyle kemoterapi alamayan hastalar da TAKE işlemi için uygun adaylar olabilir.

TAKE işlemi uygulanacak hastaların durumu, onkologlar, radyologlar ve diğer uzmanlar tarafından detaylı bir şekilde değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, hastanın TAKE işlemi için uygun aday olup olmadığına karar verilir.

TAKE işlemi ne kadar sürer?

TAKE (Transarteryal Kemoembolizasyon) işlemi, karaciğer tümörlerinin tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde öncelikle tümörün beslenmesini sağlayan atardamarlar belirlenir ve bu atardamarlara ilaç verilerek tümörün büyümesi durdurulur. Daha sonra embolizasyon adı verilen bir işlemle bu atardamarlar kapatılır ve tümörün küçülmesi hedeflenir. TAKE işlemi ne kadar sürer sorusunun yanıtı, genellikle 1 ile 3 saat arasında değişmektedir. Ancak bu süre hastanın durumuna ve tümörün büyüklüğüne göre değişiklik gösterebilir.

TAKE işlemi sırasında hastanın konforu ve rahatlığı sağlanması için genellikle lokal anestezi veya sedasyon uygulanır. Bu sayede hastanın ağrı veya rahatsızlık hissetmesi önlenir. İşlem sırasında hastanın durumu sürekli olarak izlenir ve gerekli müdahaleler yapılır. TAKE işlemi öncesinde hastanın detaylı bir şekilde değerlendirilmesi ve tümörün konumunun belirlenmesi de işlemin süresini etkileyen faktörler arasındadır.

TAKE işlemi sonrasında hastanın belirli bir süre gözlem altında tutulması gerekebilir. Ancak genellikle hastalar, işlemin ardından birkaç saat içinde normal günlük aktivitelerine geri dönebilirler. TAKE işlemi sonrası hasta, doktor tarafından belirlenen kontrol ve takip periyotlarına uyarak sağlığına kavuşabilir. Bu süreçte tümörün küçülmesi ve hastanın genel durumu, takip eden dönemde değerlendirilir.

TAKE işlemi, karaciğer tümörlerinin tedavisinde başarılı sonuçlar veren minimal invaziv bir yöntemdir. TAKE işlemi ne kadar sürer sorusunun yanıtı, işlemin detaylarına ve hastanın durumuna göre değişmekle birlikte, genellikle 1 ile 3 saat arasında gerçekleşmektedir.

TAKE işlemi sonrası iyileşme süreci

TAKE işlemi sonrası iyileşme süreci, hastaların genellikle birkaç gün içinde normal aktivitelere geri dönmesiyle başlar. Ancak, her hasta farklıdır ve iyileşme süreci kişisel duruma bağlı olarak değişebilir.

TAKE işlemi sonrası hastalar genellikle birkaç saat ya da birkaç gün hastanede kalabilir. Bu süre zarfında, doktorlar hastaların durumunu ve iyileşme sürecini yakından takip ederler.

Ameliyat sonrası ağrı genellikle tespit edilir ve ağrı kesicilerle kontrol edilebilir. Bu dönemde hasta, yavaşça normal yaşantısına geri dönmeye çalışmalıdır ve doktorun önerilerine uymalıdır.

Hastalar, ameliyat sonrası kontroller için düzenli olarak doktora gitmeli, herhangi bir komplikasyonun erken tespit edilmesini sağlamalıdır. Ayrıca, doktorun önerdiği şekilde beslenmeye, egzersiz yapmaya ve rehabilitasyon sürecine devam etmelidir.

Radyoloji GrubuRadyoloji GrubuGirişimsel Radyoloji ve Görüntüleme Hizmetleri
0542 100 5595
0542 100 5595